คอร์สเรียนทั้งหมด | be-engineer

วิชาเรียนทั้งหมด

  • KMUTT
  • CU
  • TU
  • KU
  • CMU
  • KMUTNB
  • มหาลัยทั่วไป
Auto Control
Auto Control

วิชา Automation Control สำหรับมหาลัย KMUTT เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

Chemistry inter
Chemistry inter

วิชา Chemistry สำหรับภาค Inter เนื้อหา midterm

ราคา 2,100.-

Chemistry module1
Chemistry module1

เนื้อหาสำหรับการสอบครั้ง 1

ราคา 2,100.-

Chemistry module2
Chemistry module2

วิชา Chemistry (KMUTT) เนื้อหา module 2 : Matters and Changes

ราคา 1,200.-

Circuit2
Circuit2

เนื้อหา midterm

ราคา 2,100.-

Differential Equation SCI
Differential Equation SCI

วิชา Differential Equations คณะวิทยาศาตร์ เนื้อหา midterm

ราคา 2,100.-

Dynamics
Dynamics

วิชา Engineering Mechanics II เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

Electro final
Electro final

[vdo เป็นเทปของปี 63] พี่ติวเตอร์ไม่สะดวกตอบไลน์​

ราคา 1,600.-

Electro midterm
Electro midterm

เนื้อหา midterm [เทปปี 63]

ราคา 2,100.-

Electromagnetic Fields and Waves
Electromagnetic Fields and Waves

เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Electromagnetics Fields and Waves สำหรับคณะวิศวะ ภาควิชา EE, ENE เนื้อหา midterm

ราคา 2,100.-

FluidChE module2
FluidChE module2

วิชา Fluid Mechanics and Equipment Design (ChE333) สำหรับน้อง ๆ ภาควิศวกรรมเคมี เนื้อหาสำหรับการสอบครั้ง 1

ราคา 1,800.-

FluidME
FluidME

วิชา Fluid Mechanics สำหรับมหาลัย KMUTT ภาค ME และ CE เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

Heat Transfer
Heat Transfer

เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Heat Transfer สำหรับ KMUTT เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

HeatChE
HeatChE

CHE 334 การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับน้องที่เรียนคณะวิศวเคมี เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

Kinetics Reactors
Kinetics Reactors

CHE 343 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ สำหรับน้องที่เรียนคณะวิศวเคมี เนื้อหา midterm เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์

ราคา 2,400.-

Linear System Control
Linear System Control

วิชา Linear System Control สำหรับภาค ENE เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

Machine Design
Machine Design

เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Mechanical Engineering Design สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา midterm

ราคา 2,400.-

Math1 module 1 Part1
Math1 module 1 Part1

เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Mathematics 1 สำหรับ KMUTT เนื้อหา Module 1

ราคา 1,600.-

Math1 module1 Part2
Math1 module1 Part2

คอร์สอัพเดทใหม่ วิชา Mathematics 1 สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา Module1 Part2 [สำหรับการสอบครั้งที่2]

ราคา 1,600.-

Math3 Differential Equations Part1
Math3 Differential Equations Part1

วิชา Mathematics 3 สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา Differential Equations Part1 [สำหรับการสอบครั้งที่2]

ราคา 1,600.-

MechanicsCE Inter module 2&3
MechanicsCE Inter module 2&3

วิชา Engineering Mechanics สำหรับ ภาควิชาโยธา หลักสูตรอินเตอร์ เนื้อหา module 2 และ 3

ราคา 2,100.-

Physics1 Inter module1
Physics1 Inter module1

คอร์สอัพเดทใหม่ วิชา Physics1 Module1 (PHY10301) สำหรับคณะวิศวะ KMUTT (ภาคอินเตอร์) เนื้อหา Module1

ราคา 1,600.-

Physics1 Inter module2
Physics1 Inter module2

วิชา Physics1 Inter Module2 (PHY10312) สำหรับคณะวิศวะ KMUTT (ภาคอินเตอร์) เนื้อหา Module2

ราคา 1,600.-

Physics1 module1
Physics1 module1

คอร์สอัพเดทใหม่ วิชา Physics1 module1 (PHY10301) สำหรับคณะวิศวะ KMUTT (ภาคปกติ) เนื้อหา Module1

ราคา 1,600.-

Physics1 module2
Physics1 module2

วิชา Physics1 Module2 (PHY10302) สำหรับคณะวิศวะ KMUTT (ภาคปกติ) เนื้อหา Module2

ราคา 1,600.-

Physics1 SCI module2
Physics1 SCI module2

วิชา Physics1 (PHY10102) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ KMUTT เนื้อหา module2

ราคา 1,600.-

Physics2 CPE inter module5
Physics2 CPE inter module5

วิชา PHY104 Physics สำหรับคณะวิศวะ ภาคอินเตอร์ เนื้อหา Module5 (PHY10402)

ราคา 1,600.-

Statics & Dynamics
Statics & Dynamics

MEE214 เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Engineering Mechanics สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา Midterm (Statics)

ราคา 2,100.-

StaticsME
StaticsME

เนื้อหาส่วนของ midterm

ราคา 2,100.-

Strength
Strength

วิชา Mechanics of Solids เนื้อหา midterm

ราคา 2,100.-

Strength & Machine module1
Strength & Machine module1

วิชา PRE 315 สำหรับวิศวะอุตสหการ สำหรับสอบครั้งที่ 1

ราคา 1,800.-

Strength & Machine module2
Strength & Machine module2

วิชา Mechanics of Solids and Machine Design PRE 315 สำหรับวิศวะอุตสหการ สำหรับสอบครั้งที่ 2

ราคา 1,800.-

StrengthCE
StrengthCE

วิชา Mechanics of Materials สำหรับวิศวกรรมโยธา

ราคา 2,100.-

Thermal Science
Thermal Science

MEE428 สำหรับน้อง ๆ ภาคไฟฟ้า เนื้อหามิดเทอม

ราคา 2,400.-

Thermo1 module2
Thermo1 module2

คอร์สอัพเดทใหม่ วิชา อุณหพลศาสตร์ 1 (ChE241) สำหรับน้อง ๆ ภาควิศวกรรมเคมี เนื้อหาสำหรับการสอบครั้งที่ 2

ราคา 1,600.-

ThermoME module2
ThermoME module2

MEE221 อุณหพลศาสตร์ เนื้อหาสำหรับการสอบครั้งที่ 2 สำหรับน้องที่เรียนคณะ ME

ราคา 1,600.-