วิชา Auto Control | be-engineer

วิชา Auto Control

Auto Control

วิชา Automation Control สำหรับมหาลัย KMUTT เนื้อหา midterm

เนื้อหา 31 ชั่วโมง

เรียนได้ 41 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Mechanical System Modeling
3Solution Method for Dynamic Models
4Transfer Function
5Block Diagrams and State of Variable Models
6Time Response
7Stability