วิชา Machine Design | be-engineer

วิชา Machine Design

Machine Design

เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Mechanical Engineering Design สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา midterm

เนื้อหา 35 ชั่วโมง

เรียนได้ 45 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Load and Stress Analysis
3Failure from Static Load
4Failure from Variable Load
5Shaft and Shaft Components
6Welding and Permanent Joint
7Flexible Mechanical Element, Belt