วิชา Math1 module 1 Part1 | be-engineer

วิชา Math1 module 1 Part1

Math1 module 1 Part1

เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Mathematics 1 สำหรับ KMUTT เนื้อหา Module 1

เนื้อหา 20 ชั่วโมง

เรียนได้ 30 ชั่วโมง

ราคา 1,600.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Limit and Continuity
3Derivatives
4Derivative of Graphing