วิชา Physics1 module1 | be-engineer

วิชา Physics1 module1

Physics1 module1

คอร์สอัพเดทใหม่ วิชา Physics1 module1 (PHY10301) สำหรับคณะวิศวะ KMUTT (ภาคปกติ) เนื้อหา Module1

เนื้อหา 40 ชั่วโมง

เรียนได้ 50 ชั่วโมง

ราคา 1,600.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Kinematics of Particles
3Force and Motion
4Work and Energy
5Systems of Particles and Linear Momentum