วิชา Statics & Dynamics | be-engineer

วิชา Statics & Dynamics

Statics & Dynamics

MEE214 เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิดีโอแรกจะมาวันที่ 16 ส.ค. และจบก่อนสอบ midterm 2 สัปดาห์ วิชา Engineering Mechanics สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา Midterm (Statics)

เนื้อหา 20 ชั่วโมง

เรียนได้ 30 ชั่วโมง

ราคา 2,100.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 พ.ย. 2566
2Force System
3Equilibrium
4Structure
5Centriod and Center of Mass
6Area Moment of Inertia
7Friction