วิชา Auto Control final | be-engineer

วิชา Auto Control final

Auto Control final

วิชา Auto Control สำหรับมหาลัย KMUTT เนื้อหา final

เนื้อหา 26 ชั่วโมง

เรียนได้ 36 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Steady-state Error
3Root Locus Techniques
4Design via Root Locus
5Frequency Response