วิชา Machine Design final | be-engineer

วิชา Machine Design final

Machine Design final

วิชา Mechanical Engineering Design คอร์สอัพเดทใหม่ สำหรับ ม. พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา final

เนื้อหา 26 ชั่วโมง

เรียนได้ 36 ชั่วโมง

ราคา 2,400.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Screw, Fastener and Nonpermanent Joints
3Mechanical Spring
4Rolling Contact Bearing
5Journal Bearing and Lubrication
6Gear General
7Spur and Helical Gear
8Brake and Clutch