วิชา Statics & Dynamics final | be-engineer

วิชา Statics & Dynamics final

Statics & Dynamics final

MEE214 เป็นคอร์สอัพเดทใหม่ วิชา Engineering Mechanics สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา final (Dynamics)

เนื้อหา 20 ชั่วโมง

เรียนได้ 30 ชั่วโมง

ราคา 2,100.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Kinematics of Particles
3Force and Acceleration
4Work and Energy
5Impulse and Momentum