วิชา Strength final | be-engineer

วิชา Strength final

Strength final

วิชา Mechanics of Solids เนื้อหา final

เนื้อหา 21 ชั่วโมง

เรียนได้ 32 ชั่วโมง

ราคา 2,100.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Transformation of Stress
3Design of Beam and Shaft
4Deflection of Beam
5Column
6Energy Method