วิชา Math1 module2 | be-engineer

วิชา Math1 module2

Math1 module2

วิชา MTH10102 Mathematics 1 คอร์สอัพเดทใหม่ สำหรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหา Integral [สำหรับเตรียมสอบครั้งที่ 3]

เนื้อหา 20 ชั่วโมง

เรียนได้ 30 ชั่วโมง

ราคา 1,600.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Basics and Techniques of Integration
3Application of Integration
4Improper Integral