วิชา Physics1 module3 | be-engineer

วิชา Physics1 module3

Physics1 module3

วิชา PHY10303, PHY10103 Fluid and Thermodynamics คอร์สอัพเดทใหม่ สำหรับ KMUTT คณะวิศวะ (ภาคปกติ) และคณะวิทยาศาสตร์ เนื้อหา module 3

เนื้อหา 30 ชั่วโมง

เรียนได้ 40 ชั่วโมง

ราคา 1,600.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Fluid Mechanics
3Temperature, Heat and Heat Transfer
4Kinetic Theory of Gases
5The First Law of Thermodynamics
6The Second Law of Thermodynamics