วิชา Physics1 Inter module3 | be-engineer

วิชา Physics1 Inter module3

Physics1 Inter module3

วิชา PHY10313 Thermodynamics คอร์สอัพเดทใหม่ สำหรับ KMUTT คณะวิศวะ (ภาคอินเตอร์) เนื้อหา module 3

เนื้อหา 40 ชั่วโมง

เรียนได้ 50 ชั่วโมง

ราคา 1,600.-

รายละเอียดวิชา
1อายุคอร์ส ถึง 15 ม.ค. 2567
2Temperature, Heat and Heat Transfer
3Kinetic Theory of Gases
4The First Law of Thermodynamics
5The Second Law of Thermodynamics