วิชา StaticsME


💡 เกี่ยวกับวิชานี้

สถิตศาสตร์วิศกรรม (Engineering Mechanics: Statics) วิชานี้จะเน้นไปที่การคำนวณหาแรงกระทำบนวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่ เช่น ถ้าเป็นโต๊ะ 1 ตัว

A table in the room with a chair and some prop on top

พี่จะสอนตั้งแต่ การหาแรงที่พื้นทำกับโต๊ะ แรงที่ระหว่างขาโต๊ะกับท็อปโต๊ะ แรงที่ของบนโต๊ะทำกับท็อปโต๊ะ แรงเสียดทานที่พยุงไว้ไม่ให้โต๊ะไถลออกข้าง

เมื่อได้แรงออกมาแล้วว่ากี่นิวตัน หรือกี่กิโลกรับ เราจะเอาไปเทียบกับแรงสูงสุดที่โต๊ะนั้นรับได้ ถ้าแรงที่คำนวณได้มากกว่าที่โต๊ะรับไหว ก็แปลว่าโต๊ะพัง!!!

👨‍💻 เรียนออนไลน์ที่นี่ดียังไง

📦 สิ่งที่จะได้รับ

What_you_will_get_-_Statics
  1. คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ ทุกเวลา

  2. โจทย์พร้อมเฉลยละเอียดกว่า 200 ข้อ

  3. ไลน์ส่วนตัวติวเตอร์ เมื่อสมัครแล้ว สามารถสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรง

  4. หนังสือสวยงามมาตรฐานโรงพิมพ์ จัดส่งให้ถึงบ้าน