วิชา ThermoME


💡 เกี่ยวกับวิชานี้นะครับ

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายเท และเปลี่ยนแปลงของ งาน (Work), พลังงาน (Energy) และความร้อน (Heat) ซึ่งความยากของวิชานี้ที่ไม่เหมือนกับวิชาอื่นคือ เราจะต้องเปิดตาราง prperties เพื่อเอาค่ามาคำนวณ ไม่ใช่แทนค่าคำนวณตอบเหมือนวิชาอื่น

Screenshot_2567-01-29_at_15

พี่สอนตั้งแต่การเปิดค่าจากตาราง properties การตั้งสมการ energy balance (1st law) พร้อมทั้งยกตัวอย่างการตั้ง energy balance ของอุปกรณ์ที่เราเจอในโจมย์บ่อย ๆ รวมค่อยเน้นจุดสำคัญ ๆ ที่มักจะผิดบ่อย ๆ

👨‍💻 เรียน Thermo กับ be-engineer ดีไหม ?

เรียน Thermo1 กับพี่กล้า

📦 สิ่งที่จะได้รับ

What_you_will_get_-_Statics
  1. คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ ทุกเวลา

  2. โจทย์พร้อมเฉลยละเอียดกว่า 200 ข้อ

  3. ไลน์ส่วนตัวติวเตอร์ เมื่อสมัครแล้ว สามารถสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรง

  4. หนังสือสวยงามมาตรฐานโรงพิมพ์ จัดส่งให้ถึงบ้าน

👍 ผู้สอน

417695829_7039085079494003_299586754316548374_n

พี่กล้า ติวเตอร์ระดับ ป.เอก รู้ลึก รู้จริง แน่นอน สอนวิชา Thermo และกลุ่มวิศวเคมี ประจำสถาบัน be-engineer

ดีกรีป.ตรี เกียรตินิยม, ป.เอก สาขา วศ.พลังงาน ประสบการณ์สอนกว่า 12 ปี